Lajit

Ampumalajien kirjo on melkoinen, eikä suuri yleisö yleensä tunne lajeja kovinkaan tarkasti, samoin ampuma-matkoja eikä taulujen kokoa, sääntöjä saati sitten finaalien sääntöjä. Kaikki lähtee turvallisesta aseiden käsittelytaidoista sekä ampumaradalla toimimisesta niin, että vaara, jonka ase ladattuna muodostaa, ei suuntaudu sellaisiin kohteisiin, jossa on ihmisiä tai eläimiä.


Pistooli
10m ilmapistooli

Ampujat: Kaikki

Ampumamatka: 10 metriä

Ase: ponneaineena paineilmaa tai hiilidioksidia käyttävä ilmapistooli (myös puristeilma- tai jousitoiminen), jonka saa ladata vain yhdellä luodilla. Kaliiperi enintään 4,5 mm, aseen liipaisuvastus vähintään 500 g ja aseen paino enintään 1,5 kg. Aseen tulee mahtua mittalaatikkoon, jonka mitat ovat: pituus 42 cm, leveys 20 cm ja korkeus 5 cm. Vain avotähtäimet ovat sallittuja, liipaisu voi tietyin edellytyksin olla elektroninen.

Luodit: Vapaasti kaupan olevat lyijyluodit, max. kaliiperi 4,5 mm.

Taulut: Taulu on 10-renkainen pistoolitaulu, jossa kympin halkaisija on 11,5 mm ja 1-renkaan halkaisija 155,5 mm.

Ampumaohjelma: Miehet (M, M20, M18) ampuvat 60 kilpalaukausta 75 min ja naiset, naisjuniorit sekä kaikki yli 50-vuotiaat ja kaikki alle 16-vuotiaat 40 kilpalaukausta 50 min ampuma-ajan puitteissa elektronisiin tauluihin ammuttaessa (pahvitauluihin ammuttaessa +15 tai +10 min lisäaikaa laukausmäärästä riippuen). Ennen kilpailuajan alkua urheilijoilla on 15 min aikaa ampua rajoittamaton määrä koelaukauksia.

Tasatulos: Peruskilpailussa tasatulos ratkaistaan seuraavasti: ensimmäisenä ratkaisee sisäkymppien määrä ja sitten viimeisen kymmenen laukauksen sarjan korkein pistemäärä edeten kymmenen laukauksen sarjoissa alkua kohti, kunnes tasatulos on ratkennut. Jos sisäkymppien määrä ja sarjat ovat identtiset, ratkaisee kymppien, yhdeksikköjen, kahdeksikkojen ja niin edelleen määrä.

Finaali: Loppukilpailuun pääsee peruskilpailun kahdeksan parasta ja finalistien ampumapaikat arvotaan. Finaalissa aloitetaan nollilta eli peruskilpailutuloksella ei ole enää merkitystä. Finaali koostuu kahdesta 5 kilpalaukauksen sarjasta (ampuma-aika 250 sek.), joita seuraa 14 yksittäistä kilpalaukausta (ampuma-aika 50 sek.) finalistien ampuessa yhtäaikaa. Yhteenlaskettu kymmenesosapisteen tarkkuudella muodostuva kokonaispistemäärä ratkaisee finalistien järjestyksen (poislukien pudotusammuntojen pisteet). Alimman tuloksen ampunut urheilija karsiutuu 12 laukauksen jälkeen ja seuraava aina kahden lisälaukauksen jälkeen. Finaali jatkuu näin, kunnes kulta- ja hopeamitali on ratkennut, eli yhteensä ammutaan 24 finaalilaukausta. Finalistien mahdolliset tasatulokset ratkaistaan yksittäisin lisälaukauksin kunnes ero syntyy.

Olympialaji (miehet ja naiset).


25m olympiapistooli

Ampujat: Miehet ja miesjuniorit (M, M50, M60, Y70, Y75, M20, M18) sekä Suomessa myös N, N20, N18 ja N50, N60-sarjat.

Ampumamatka: 25 metriä

Ase: Aseena käytetään kaliiperiltaan .22 olevaa ns. puoliautomaattipistoolia (=itselataava kertatuli), jonka liipaisuvastus on vähintään 1,0 kg ja aseen paino enintään 1,4 kg. Aseen tulee mahtua 30 x 15 x 5 senttimetrin mittalaatikkoon. Vain avotähtäimet ovat sallittuja, liipaisu voi tietyin edellytyksin olla elektroninen.

Luodit: Aseen patruunoina käytetään kaliiperiltaan .22:n niin sanottuja pitkiä patruunoita (Long Rifle), luotien tulee olla lyijyä tai vastaavaa pehmeätä materiaalia. Luodin minimipaino on 2,53 g =39 grainia ja vähimmäisnopeus 250 m/s mitattuna 2 metrin päässä piipun suusta. Suomessa yli 50-vuotiaat voivat vielä käyttää kaliiperiltaan .22 shortin patruunaa ampuvaa, mahdollisesti piippurei’in ja pantakahvoin varustettua vapaalla laukaisuvastuksella olevaa ns. vanhaa olympiapistoolia.

Taulut: Tauluryhmän muodostaa viisi taulua, joiden keskipisteet ovat 75 cm päässä toisistaan. Paperitauluja käytettäessä tauluryhmän tulee kääntyä samanaikaisesti esiin ja pois (90 astetta). Elektronisiin tauluihin ammuttaessa kunkin taulun yläpuolella on punainen ja alapuolella vihreä valo: punaisen palon syttyessä tauluun ei saa ampua ja ampuma-aika alkaa vihreän valon syttyessä. Yksittäinen taulu on osuma-arvojen rengastukseltaan 5-10 oleva olympiapistoolipistoolitaulu, jossa kympin halkaisija on 100 mm ja vitosringin halkaisija on 500 mm. Taulussa on 125 mm leveät valkoiset tähtäystä helpottavat merkit taulun keskustan vasemmalla ja oikealla sivulla.

Ampumaohjelma: Kilpailu käsittää kaksi 30 laukauksen ”puolikasta”, jotka kansainvälisissä kisoissa ammutaan yleensä peräkkäisinä päivinä, osallistujamääristä riippuen. Kummassakin puolikkaassa ammutaan viiden laukauksen sarjoina viiteen rinnakkaiseen tauluun (yksi laukaus kuhunkin) kaksi kahdeksan, kaksi kuuden ja kaksi neljän sekunnin sarjaa. Urheilijan asetta pitelevän käden tulee olla ”valmis”-asennossa eli alle 45 asteen kulmassa vartaloon nähden odottamassa ampuma-ajan alkua. Ennen kummankin puolikkaan alkua urheilija voi ampua viiden laukauksen koesarjan 8 sekunnin aikaosalla.

Tasatulos: Peruskilpailussa tasatulos ratkaistaan seuraavasti: ensimmäisenä ratkaisee sisäkymppien määrä ja sitten viimeisen kymmenen laukauksen sarjan korkein pistemäärä edeten kymmenen laukauksen sarjoissa alkua kohti, kunnes tasatulos on ratkennut. Jos sisäkymppien määrä ja sarjat ovat identtiset, ratkaisee kymppien, yhdeksikköjen, kahdeksikkojen ja niin edelleen määrä.

Finaali: Loppukilpailuun pääsee peruskilpailun kuusi parasta ja finalistien ampumapaikat arvotaan. Elektronisiin tauluihin ammuttaessa käytetään kolmea viiden taulun tauluryhmää, joihin sijoitetaan kaksi finalistia kutakin tauluryhmää kohden. Finaalissa aloitetaan nollilta eli peruskilpailutuloksella ei ole enää merkitystä. Finaali koostuu kahdeksasta viiden laukauksen neljän sekunnin sarjasta ”osuma tai ohi” -periaatteella: saadakseen osuman tulee pistearvon olla vähintään 9,7 kymmenesosapistein mitattuna, muut pistearvot antavat ohi- eli nolla-arvon. Finaalissa ampuu yksi urheilija kerrallaan ampumajärjestyksen kullekin sarjalle ollessa aina vasemmalta oikealle edeten. Jos urheilija ampuu liian myöhään eli ”pummaa” tai ei ammu kaikkia viittä patruunaa ajoissa, niin urheilijaa rangaistaan yhden osuman vähennyksellä jokaista myöhästynyttä tai ampumatonta laukausta kohti kyseisestä sarjasta, mutta sarjan tulokseksi ei kirjata alle nollaa osumaa. Lisääntyvä kokonaisosumamäärä ratkaisee finalistien järjestyksen (poislukien pudotusammuntojen pisteet). Alimman tuloksen ampunut urheilija karsiutuu 4 sarjan jälkeen ja seuraava aina kunkin lisäsarjan jälkeen. Finaali jatkuu näin, kunnes kulta- ja hopeamitali on ratkennut. eli yhteensä ammutaan 8 sarjaa. Finalistien mahdolliset tasatulokset ratkaistaan yksittäisin lisäsarjoin, kunnes ero syntyy.

Olympialaji (miehet).


25m pistooli (urheilupistooli)

Ampujat: Naiset, naisjuniorit ja miesjuniorit (N, N50, N60, N20, N18, N16, M20, M18, M16) sekä Suomessa myös miehet (M).

Ampumamatka: 25 metriä

Ase: Aseena käytetään kaliiperiltaan .22 olevaa ns. puoliautomaattipistoolia (=itselataava kertatuli) tai revolveria (=lippaallinen kertatuli), jonka liipaisuvastus on vähintään 1,0 kg ja aseen paino enintään 1,4 kg. Aseen tulee mahtua 30 x 15 x 5 senttimetrin mittalaatikkoon. Vain avotähtäimet ovat sallittuja, liipaisu voi tietyin edellytyksin olla elektroninen.

Luodit: Aseen patruunoina käytetään kaliiperiltaan .22:n niin sanottuja pitkiä patruunoita (Long Rifle), luotien tulee olla lyijyä tai vastaavaa pehmeätä materiaalia.

Taulut:
– Tarkkuusosa: Sama 10-renkainen 25/50 m pistoolitaulu kuin mitä miesten 50 m pistoolissa. Kympin halkaisija on 50 mm ja 1-renkaan halkaisija 500 mm.
– Pikaosa: Rengastukseltaan 5-10 oleva 25 m olympiapistoolipistoolitaulu, jossa kympin halkaisija on 100 mm ja vitosringin halkaisija on 500 mm eli sama taulu kuin mitä miesten 25 m olympiapistoolissa.

Urheilija ampuu laukauksensa aina ampumapaikkansa mukaiseen tauluun. Paperitauluja käytettäessä tauluryhmän tulee kääntyä samanaikaisesti esiin ja pois (90 astetta). Elektronisiin tauluihin ammuttaessa kunkin taulun yläpuolella on punainen ja alapuolella vihreä valo: punaisen palon syttyessä tauluun ei saa ampua ja ampuma-aika alkaa vihreän valon syttyessä.

Ampumaohjelma: Kilpailu on kaksiosainen sisältäen tarkkuus- ja pikaosiot. Ensin ammutaan 30 laukausta (alle 16-vuotiaat ampuvat 20 ls) tarkkuusammuntaa (kuusi viiden laukauksen sarjaa, kuhunkin sarjaan on aikaa viisi minuuttia). Toinen osa sisältää pika-ammuntaosion, joka kansainvälisissä kisoissa ammutaan yleensä seuraavana päivänä, osallistujamääristä riippuen. Pikaosassa ammutaan myös kuusi viiden laukauksen sarjaa (alle 16-vuotiaat ampuvat 4×5 ls), joissa taulu on näkyvissä kolmen sekunnin ajan kutakin yksittäislaukausta kohti ja sitten piilossa seitsemän sekuntia. Pikaosalla urheilijan tulee laskea asetta pitelevä käsi ”valmis”-asentoon eli alle 45 asteen kulmassa vartaloon nähden odottamaan taulun esiin tuloa (=ampuma-ajan alkua). Ennen kummankin osion alkua urheilija voi ampua viiden laukauksen koesarjan kyseisen osion ampumaohjelman mukaisesti.

Tasatulos: Peruskilpailussa tasatulos ratkaistaan seuraavasti: ensimmäisenä ratkaisee sisäkymppien määrä ja sitten viimeisen kymmenen laukauksen sarjan korkein pistemäärä edeten kymmenen laukauksen sarjoissa alkua kohti, kunnes tasatulos on ratkennut. Jos sisäkymppien määrä ja sarjat ovat identtiset, ratkaisee kymppien, yhdeksikköjen, kahdeksikkojen ja niin edelleen määrä.

Finaali: Loppukilpailuun pääsee peruskilpailun kahdeksan parasta ja finalistien ampumapaikat arvotaan. Finaali ammutaan kaksivaiheisena: ensin semifinaali, josta kaksi parasta selviytyy kulta- ja hopeaotteluun, sijoille 3 ja 4 selviytyneet ampuvat pronssiottelussa ja sijat 5-8 määräytyvät semifinaalitulosten mukaisesti. Semifinaalissa ja mitaliotteluissa aloitetaan nollilta eli edeltävillä tuloksilla ei ole enää merkitystä. Semifinaali koostuu viidestä viiden laukauksen sarjasta, jotka ammutaan pikaosan tyylisesti mutta ”osuma tai ohi” -periaatteella: saadakseen osuman tulee pistearvon olla vähintään 10,2 kymmenesosapistein mitattuna, muut pistearvot antavat ohi- eli nolla-arvon. Semifinaalissa kaikki 8 urheilijaa ampuvat yhtä aikaa. Lisääntyvä kokonaisosumamäärä ratkaisee mitaliotteluihin selviytyjät ja sijojen 5.-8. järjestyksen. Semifinalistien mahdolliset tasatulokset mitaliotteluihin selviytymisistä ratkaistaan yksittäisin lisäsarjoin, kunnes ero syntyy. Mitaliotteluissa ratkaistaan ensin pronssin kohtalo, jonka jälkeen ampumapaikoille vaihdetaan kultamitaliotteluun selviytyneet ampujat. Mitaliotteluissa ammutaan viiden laukauksen sarjoittain ratkaistavista ottelupisteistä: enemmän osumia saanut urheilija saa kaksi ottelupistettä, hävinnyt nolla ja jos sarjan osumat menevät tasan, niin ottelupisteet jaetaan 1-1. Voittaakseen mitaliottelun urheilijan on saavutettava seitsemän ottelupistettä vähintään yhden ottelupisteen erolla (esim. 7-6).

Olympialaji (naiset).


50m pistooli

Ampujat: Miehet ja miesjuniorit (M, M50, M60, Y70, Y75, M20, M18) sekä Suomessa myös N-, N50- ja N60-sarjat.

Ampumamatka: 50 metriä

Ase: Aseena on kaliiperiiltaan .22 pistooli, jonka saa ladata vain yhdellä luodilla. Aseen perä ei saa saada tukea kyynärvarresta eikä ranteesta. Laukaisuvastus on vapaavalintainen. Vain avotähtäimet ovat sallittuja, liipaisu voi tietyin edellytyksin olla elektroninen.

Luodit: Aseen patruunoina käytetään kaliiperiltaan .22:n niin sanottuja pitkiä patruunoita (Long Rifle), luotien tulee olla lyijyä tai vastaavaa pehmeätä materiaalia.

Taulut: Taulu on 10-renkainen pistoolitaulu, jossa kympin halkaisija on 50 mm ja 1-renkaan halkaisija 500 mm.

Ampumaohjelma: Kaikki ampuvat 60 kilpalaukausta 90 min ampuma-ajan puitteissa elektronisiin tauluihin ammuttaessa (pahvitauluihin ammuttaessa +15 lisäaikaa). Ennen kilpailuajan alkua urheilijoilla on 15 min aikaa ampua rajoittamaton määrä koelaukauksia.

Tasatulos: Peruskilpailussa tasatulos ratkaistaan seuraavasti: ensimmäisenä ratkaisee sisäkymppien määrä ja sitten viimeisen kymmenen laukauksen sarjan korkein pistemäärä edeten kymmenen laukauksen sarjoissa alkua kohti, kunnes tasatulos on ratkennut. Jos sisäkymppien määrä ja sarjat ovat identtiset, ratkaisee kymppien, yhdeksikköjen, kahdeksikkojen ja niin edelleen määrä.

Finaali: Loppukilpailuun pääsee peruskilpailun kahdeksan parasta ja finalistien ampumapaikat arvotaan. Finaalissa aloitetaan nollilta eli peruskilpailutuloksella ei ole enää merkitystä. Finaali koostuu kahdesta 5 kilpalaukauksen sarjasta (ampuma-aika250 sek.), joita seuraa 14 yksittäistä kilpalaukausta (ampuma-aika 50 sek.) finalistien ampuessa yhtäaikaa. Yhteenlaskettu kymmenesosapisteen tarkkuudella muodostuva kokonaispistemäärä ratkaisee finalistien järjestyksen (poislukien pudotusammuntojen pisteet). Alimman tuloksen ampunut urheilija karsiutuu 12 laukauksen jälkeen ja seuraava aina kahden lisälaukauksen jälkeen. Finaali jatkuu näin, kunnes kulta- ja hopeamitali on ratkennut, eli yhteensä ammutaan 24 finaalilaukausta. Finalistien mahdolliset tasatulokset ratkaistaan yksittäisin lisälaukauksin kunnes ero syntyy.


25m isopistooli

(MM-, EM- ja SM-laji, myös Eurooppa Cup -laji)

Miehet ja miesten ikämiessarjat (M, M50, M60, Y70, Y75).

Isopistoolin kilpailuohjelma on samanlainen kuin mitä naisten 25 m urheilupistoolin: 30 ls tarkkuusosa ja 30 ls pikaosio. Isopistoolissa käytettävä ase on muuten samanlainen kuin 25 m urheilu- ja olympiapistoolissa, mutta pistoolin tai revolverin kaliiperi on 7,62-9,65 mm (yleisin kaliiperi on .32 S&W).

Ei finaaleja. Tasatuloksissa ratkaisevat sisäkymppien lukumäärä.


25m vakiopistooli

(MM-, EM- ja SM-laji, myös Eurooppa Cup -laji)

Kaikki ikäsarjat (M, M50, M60, Y70, Y75, M20, M18) sekä Suomessa myös N, N18, N20 ja N50, N60-sarjat.

Vakiopistoolissa käytettävä ase on samanlainen kuin 25 m urheilu- ja olympiapistoolissa ja käytettävä taulu on sama 10-renkainen 25/50 m pistoolitaulu kuin mitä miesten 50 m pistoolissa ja naisten 25 m pistoolin tarkkuusosalla. Kilpailussa ammutaan kolmessa eri ampuma-ajassa (150, 20 ja 10 sek.) neljä viiden laukauksen sarjaa kussakin. Ennen kilpalaukauksia urheilija voi ampua viiden laukauksen koesarjan 150 sek. ajassa.

Ei finaaleja. Tasatuloksissa ratkaisevat sisäkymppien lukumäärä.


Kansallinen 25m pienoispistooli

(SM-tason laji ikämiehille)

Ammutaan kuten naisten 25 m urheilupistooli, mutta Suomessa yli 50-vuotiaat miehet voivat vielä käyttää aseenaan kaliiperiltaan .22 shortin patruunaa ampuvaa, mahdollisesti piippurei’in ja pantakahvoin varustettua vapaalla laukaisuvastuksella olevaa ns. vanhaa olympiapistoolia. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 25 m vakiopistoolin asemääräykset muutoin täyttävää .22 LR -kaliiperin asetta ilman minimiliipaisuvastuksen vaatimusta.


Kansallinen 25m olympiapistooli

(lajissa ei järjestetä alueiden tai Suomen mestaruuskilpailuita eikä ennätyksiä kirjata)

Ammutaan kuten 25 m olympiapistooli, mutta ”helpotetuin” ampuma-ajoin eli 10, 8 ja 6 sek. Lisäksi kaikki ikäsarjat voivat käyttää joko .22 shortin tai .22 LR -patruunaa käyttävää pistoolia ilman minimiliipaisuvastuksen vaatimusta. Ns. pantakahvat ja rekyyliä poistavat suujarrut ovat myös sallittuja.


Kansallinen 10m ilmaolympiapistooli

(SM-tason kilpailu kaikille ikäsarjoille)

Ammutaan 10 m matkalta viidestilaukeavalla ilmapistoolilla. Ammunta jäljittelee 25 m olympiapistoolia, mutta hitaammista ilma-aseista johtuen ampuma-ajat ovat 10, 8 ja 6 sek. ja taulu on vastaavasti pienempi. Ammutaan viiteen eri tauluun (yksi laukaus joka tauluun) viiden laukauksen sarjoittain kahdessa 30 ls:n osassa: 2 x 10, 2 x 8 ja 2 x 6 sekunnin sarjoja. Miehet ja M20-sarja ampuvat myös finaalin, joka ammutaan 25 m olympiapistoolin tyylisesti ampuma-ajan ollessa 6 sek. Osumaan vaaditaan vähintään 9,74 sadasosapistein mitattuna, muut pistearvot antavat ohi- eli nolla-arvon. Lajin ensimmäiset SM-kilpailut järjestettiin Kotkassa 1990-luvun lopulla.

Kivääri

10m ilmakivääri

Ampumamatka: 10 metriä.

Ase: puristetulla ilmalla tai kaasulla toimivat kiväärit. Kaliiperi enintään 4,5 mm ja aseen paino enintään 5,5 kg. Naiset ja miehet, sekä tytöt ja pojat ampuvat samanlaisella aseella.

Luodit: Vapaasti kaupan olevat lyijyluodit tai muusta pehmeästä materiaalista tehdyt luodit, maksimi kaliiperi 4,5 mm.

Taulut: Kympin halkaisija 0,5 mm.

Ampuma-asento: Ammunta tapahtuu ”vapaalta kädeltä” ja seisten ilman tukea.

Ampumaohjelma: Miehet (pojat), naiset (tytöt) 60 laukausta, ampuma-aika 1 h 15 min. Ennen kilpailun alkamista urheilijoilla on valmistautumis- ja koelaukausaikaa 15 min. Pisteet lasketaan kymmenesosan tarkkuudella. Yksittäisen laukauksen suurin mahdollinen osuma-arvo on 10,9.

Finaali:
Loppukilpailuun pääsee peruskilpailun kahdeksan parasta. Urheilijat aloittavat finaalin nollatuloksesta, eli peruskilpailun tulos ei vaikuta enää finaaliin. Finaalit koostuvat kahdesta kolmen kilpalaukauksen sarjasta, kummankin ampuma-aika on 150 sekuntia. Tätä seuraa neljätoista yksittäistä kilpalaukausta, joiden ampuma-aika on 50 sekuntia laukausta kohden. Alimman kokonaistuloksen ampunut urheilija karsiutuu kahdeksannen laukauksen jälkeen, ja tätä jatkuu aina kahden laukauksen jälkeen, kunnes kulta- ja hopeamitali on ratkennut. Yhteensä ammutaan kaksikymmentä finaalilaukausta. Finaalissa pisteet lasketaan kymmenesosan tarkkuudella.

Tasatulos:
– Peruskilpailussa tasatulos ratkaistaan seuraavasti: ensimmäisenä ratkaisee sisäkymppien määrä ja sitten viimeisen kymmenen laukauksen sarjan korkein pistemäärä edeten kymmenen laukauksen sarjoissa alkua kohti, kunnes tasatulos on ratkennut. Jos sisäkymppien määrä ja sarjat ovat identtiset, ratkaisee kymppien, yhdeksikköjen kahdeksikkojen ja niin edelleen määrä.
– Kahdeksan parhaan eli finalistien sijoitukset ratkaistaan mahdollisten tasatulosten jälkeen yksittäisin lisälaukauksin, kunnes ero syntyy.

Kansallinen kilpailutoiminta

SAL:n alaisissa kilpailuissa on käytössä eri ikäkausisarjat ja niihin sovelletut laukausmäärät. Jos kisaa ammutaan paperitauluihin, niin pistelasku toteutetaan kokonaisluvuilla, eli yksittäisen laukauksen suurin mahdollinen osuma-arvo on 10.

Kansallisessa kilpailutoiminnassa on myös lajina 10m ilmakiväärin 3-asentoinen 3×20 laukauksen kilpailu. Kilpailu ammutaan pääsääntöisesti järjestyksessä polvi-makuu-pysty, kustakin asennosta 20 laukausta. Pisteet lasketaan kokonaisluvuilla.

Ampuma-ajat ovat:
Polvi 30 min
Tauko 15 min
Makuu 25 min
Tauko 15 min
Pysty 35 min
Koelaukaukset sisältyvät kunkin asennon kilpailuaikaan.


50m kivääri

50m kiväärissä on kaksi kilpailulajia: makuukilpailu ja kolmiasentoinen kilpailu. Miehet ja pojat ampuvat kolmiasentoisen kilpailussa 3×40 laukausta, naiset ja tytöt myös 3×40 laukausta. Makuukilpailun laukausmäärä on 60, joka on sama kaikille.

Kolmiasentoinen kilpailu on miehillä ja naisilla olympia-, MM- ja EM-laji. Makuuasentokilpailu on naisilla EM- ja MM-laji, mutta miehillä myös olympialaji.

Ampumamatka: 50 metriä.

Ase: Pienoiskivääri, jonka paino ei saa ylittää miehillä 8 kg ja naisilla 6,5 kg.

Patruunat: Reunasytytteinen Long Rifle -patruuna, joka on tehty lyijystä tai samanlaisesta muusta pehmeästä materiaalista. Kaliiperi on .22 LR. eli 5,6 millimetriä.

Taulut: Pienoiskivääritaulussa kympin halkaisija on 10,4 mm.

Ampuma-asento:
– Kolmiasentoisessa kilpailussa ampuma-asentoja on kolme: polvi, makuu ja pysty. Polvi- ja makuuasento ammutaan hihnatuelta. Pystyasento ammutaan ”vapaalta kädeltä” ja seisten ilman tukea.
– 60 laukauksen kilpailussa ampuma-asento on makuulta, joka ammutaan hihnatuelta.

Ampumaohjelma:
– Miesten ja poikien 3×40 laukauksen kilpailussa ammutaan yhteensä 120 kilpalaukausta seuraavassa järjestyksessä: 40 ls polvelta, 40 ls makuulta ja 40 ls pystystä. Aikaa on yhteensä 2 h 45 min. Asentojen välillä ei ole taukoja.
– Naisten ja tyttöjen 3×20 laukauksen kilpailussa ammutaan yhteensä 60 kilpalaukausta seuraavassa järjestyksessä: 20 ls polvelta, 20 ls makuulta ja 20 ls pystystä. Aikaa on yhteensä 1 h 45 min. Asentojen välillä ei ole taukoja.
– 60 laukauksen makuukilpailussa ampuma-aika on 50 minuuttia kaikissa sarjoissa.

Kaikissa lajeissa valmistautumis- ja koelaukausaikaa on 15 minuuttia ennen kilpailun alkua.

Kolmiasentoisessa kilpailussa pisteet lasketaan kokonaisluvuilla, mutta makuukilpailussa kymmenyksillä, jolloin suurin mahdollinen laukauksen arvo on 10,9.

Finaali:

Kolmiasentoisen kilpailun loppukilpailu

Urheilijat aloittavat finaalin nollatuloksesta, eli peruskilpailun tulos ei vaikuta enää finaaliin. Finaalit koostuvat 15 kilpailulaukauksesta jokaisesta asennosta, polvi, makuu ja pysty ammuttuna tässä järjestyksessä. Finaali alkaa 3×5 laukauksella polvelta. Ampuma-aika on 200 sekuntia sarjaa kohden. Tämän jälkeen on seitsemän minuutin asennonvaihto- ja koelaukausaika. Finalistit ampuvat 3×5 laukausta makuulta. Ampuma-aika on 150 sekuntia sarjaa kohden. Tätä seuraa yhdeksän minuutin asennonvaihto ja koelaukausaika. Finalistit ampuvat 2×5 laukausta pystystä. Ampuma-aikaa on 250 sekuntia sarjaa kohden. Kaksi huonoimmaksi rankattua finalistia karsiutuu 10 (2×5) pystylaukauksen jälkeen. Finaali jatkuu viidellä yksittäislaukauksella, joihin on aikaa 50 sekuntia laukausta kohden. Huonoimmaksi rankattu urheilija kokonaistuloksen perusteella karsiutuu jokaisen laukauksen jälkeen, kunnes kaksi urheilijaa jää ampumaan viimeisen laukauksen ja kultamitalin voittaja ratkeaa. Finaalissa ammutaan kaikkiaan 45 laukausta.

Makuukilpailun loppukilpailu (miehet ja pojat)

Urheilijat aloittavat finaalin nollatuloksesta, eli peruskilpailun tulos ei vaikuta enää finaaliin. Finaalit koostuvat kahdesta kolmen kilpalaukauksen sarjasta, kummankin ampuma-aika on 100 sekuntia. Tätä seuraa neljätoista yksittäistä kilpalaukausta, joiden ampuma-aika on 30 sekuntia laukausta kohden. Alimman kokonaistuloksen ampunut urheilija karsiutuu kahdeksannen laukauksen jälkeen ja tätä jatkuu aina kahden laukauksen jälkeen, kunnes kulta- ja hopeamitali on ratkennut. Yhteensä ammutaan kaksikymmentä finaalilaukausta. Finaalissa pisteet lasketaan kymmenesosan tarkkuudella.

Naisten ja tyttöjen 60 laukauksen makuukilpailu ei ole olympialaji, siksi naisten ja tyttöjen sarjoissa ei järjestetä finaalia.

Tasatulos:
– Peruskilpailussa tasatulos ratkaistaan seuraavasti: ensimmäisenä ratkaisee sisäkymppien määrä ja sitten viimeisen kymmenen laukauksen sarjan korkein pistemäärä edeten kymmenen laukauksen sarjoissa alkua kohti, kunnes tasatulos on ratkennut. Jos sisäkymppien määrä ja sarjat ovat identtiset, ratkaisee kymppien, yhdeksikköjen kahdeksikkojen ja niin edelleen määrä.
– Kahdeksan parhaan eli finalistien sijoitukset ratkaistaan mahdollisten tasatulosten jälkeen yksittäisin lisälaukauksin, kunnes ero syntyy.

Kansallinen kilpailutoiminta

SAL:n alaisissa kilpailuissa on käytössä eri ikäkausisarjat ja niihin sovelletut laukausmäärät. Pahvitauluun ammuttaessa makuukilpailunkin tulokset lasketaan kokonaisluvuilla, eli yksittäisen laukauksen suurin mahdollinen osuma-arvo on 10.